Vad är en stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem ungefär en helg i månaden för att föräldrarna ska få avlastning. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och anhöriga avlastning.

Vill du bli en stödfamilj?

Uppdraget stödfamilj kräver engagemang och intresse för människor och utrymme i vardagen för någon mer. Det är inget hinder att vara ensamstående, eller att inte ha hemmaboende barn. Dt ställs heller inga krav på särskild yrkeskompetens.

Kraven är att du lever i en stabil livssituation och har kraft och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem. Avsikten är att kontakten ska bli så långvarig som familjen önskar. Att ha en stödfamilj innebär en stor trygghet för familjen.

För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning däremot görs alltid en utredning om lämplighet. I utredningen ingår referenstagning, registerutdrag, hembesök samt djupintervju.

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb