Gislaveds kommun

Beskrivning

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Vi söker dig som vill arbeta i en fastighetsavdelning med en hög kundfokus, effektivitetstänk och ett gott bemötande. Ett effektivt resursnyttjande och en god dialog med de kunder som avdelningen levererar tjänster till är viktigt för att vi ska nå bästa resultat och ökad medborgarnytta. 

 Arbetsuppgifter

Arbetsledarrollen är en viktig länk mellan chef, förvaltare, hantverkare, fastighetsskötare och externa leverantörer. Du kommer leda, samordna och utveckla fastighetsskötarteamet för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i underhåll och service av fastigheterna.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ledarskap och samordning:

 • Leda och fördela arbetsuppgifter till fastighetsskötare
 • Säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs enligt fastställda tidsramar och kvalitetsstandarder
 • Genomföra regelbundna möten med teamen för att följa upp arbetet och lösa eventuella problem
 • Bevaka att arbetsmiljö och säkerhet efterlevs

Beställarfunktion:

 • Agera beställare gentemot externa leverantörer och entreprenörer
 • Befogenhet att göra inköp på delegation
 • Upprätta och följa upp beställningar av material och tjänster
 • Säkerställa att beställda tjänster och leveranser uppfyller företagets krav och standarder
 • Befogenheter att sätta in vikarie upp till 14 dagar vid bemanningsbehov

Planering och uppföljning:

 • Planera och prioritera underhålls- och reparationsarbeten
 • Delaktig i planering och schemaläggning
 • Föra register och dokumentation över utfört arbete i DeDu
 • Utvärdera och rapportera teamets prestationer till enhetschef

Kommunikation och samarbete:

 • Fungera som kontaktperson mellan fastighetsskötare och förvaltning
 • Upprätthålla god kommunikation med hyresgäster och andra intressenter
 • Hantera och lösa klagomål och frågor från hyresgäster och andra boende

Utveckling och utbildning:

 • Identifiera utbildningsbehov och ordna med relevant utbildning och utveckling för teamet
 • Implementera och främja förbättringar och nya arbetsmetoder
 • Bidra till att trivsel och vi-känsla utvecklas inom enheten
 • Medverka till att enheten utvecklas och effektiviseras i förhållande till ställda kvalitetskrav, samt verka för förändringar som ger effektiv driftsekonomi
 • Medverka till att stärka enhetens och medarbetarnas engagemang för uppgjord målbild
 • Medverka till att förmedla information mellan enhetens medarbetare och funktioner samt till och från enhetschef

 Kvalifikationer

Krav på utbildning/erfarenhet och kompetens

 • Gymnasium
 • Körkort med B-behörighet
 • Mycket god dator- och systemvana. Meriterande från DeDU
 • Administrativ och resurs planerings förmåga
 • Du har minst 1 års erfarenhet av en arbetsledande roll 
 • Dokumenterad arbetsmiljöutbildning
 • Analytisk och kreativ förmåga för att kunna lösa uppgifter, hitta nya rutiner och lösningar
 • Inspirera till utveckling av medarbetare och verksamhet
 • Krav på social kompetens vid kund- och medarbetarkontakter

Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort GISLAVED
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2024/236
Kontakt
 • Pether Sandberg, 0371-485144
Facklig företrädare
 • Facklig företrädare nås via kontaktcenter, 0371-81000
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-09

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb