Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Bemanningsenheten

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.

Beskrivning

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Sommarvikariat inom funktionshinder
Inom funktionshinderverksamheten finns det fyra områden som man kan sommarjobba i och nedan kommer en presentation av dem.

LSS barn/ungdom
Här söker vi sommarvikarier som vill arbeta med barn och ungdomar inom funktionshinder. Vi har många olika verksamheter såsom korttidsvistelse, bostad för särskild service för barn och ungdomar, lägerverksamhet samt personlig assistans. I rollen som stödassistent/stödpedagog i verksamheten ska du tillsammans med arbetslaget organisera för att individen skall ges goda förutsättningar att utvecklas och lära i vardagen. Struktur och tydlighet är viktiga ingredienser, samt förmågan att skapa tillitsfulla relationer för att vägleda genom tydliggörande pedagogik och god omvårdnad. Målet för dig som medarbetare är att anpassa miljön utefter individens förmåga. Det ingår även lägerverksamhet och olika aktiviteter med barn och ungdomarna under sommaren. Ledsagarservice och avlösarservice kan komma att ingå i arbetsuppgifterna Vi arbetar utefter genomförandeplan. I tjänsten ingår det att arbeta dagar, eftermiddagar, journätter och helg utefter behov.
Vi söker strukturerade, självständiga personer med ett pedagogiskt förhållningssätt och bemötande. Personen behöver kunna ta ett stort eget ansvar då ensamarbete förekommer men också kunna fungera bra i ett team. Det är viktigt att du känner igen dig i att du är en lugn och stresstålig person som kan bistå med att vända situationer som kan vara jobbiga, med glädje och värme, till något positivt. Vi söker dig som har stödpedagog, personlig assistent, omvårdnadsutbildning, barn och fritid eller annan utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Brukarens delaktighet beaktas vid tillsättning. Vi erbjuder en individanpassad bredvid gång. Vi ser helst att du är rökfri. 

Personlig assistans
Sedvanliga arbetsuppgifter som personlig assistent. Du kommer vara behjälplig i brukarens dagliga livsföring och utgöra ett stöd för att stärka brukarens förmåga att leva ett självständigt liv. Dag/kväll/nattjänstgöring. Helg ingår.
Vi söker dig som har personlig assistent alt. omvårdnadsutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren prövas likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Brukarens delaktighet beaktas vid tillsättning. Körkort är önskvärt. 

Gruppbostad
Vi söker sommarvikarier till våra gruppbostäder och servicebostad för människor med funktionsnedsättning. Söker du ett intressant och givande sommarjobb fullt av nya utmaningar? Har du relevant utbildning och/eller erfarenhet av arbete med människor med funktionsnedsättning, då kan detta vara ett sommarjobb för dig. Som personal på en gruppbostad kommer du att stödja varje enskild individ utifrån var och ens individuella behov. Du kommer att arbeta utifrån de boendes genomförandeplaner och hjälpa till med allt från personlig omvårdnad till stimulerande fritidsaktiviteter. Samt övrigt förekommande arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Helg-, kväll- och nattjänstgöring förekommer.
Vi söker dig som fyllt 18 år och vi ser gärna att du har en basutbildning, gärna med pedagogisk inriktning. Körkort och tidigare erfarenhet är önskvärt.

Psykiskt funktionsstöd
Enhetens verksamhet vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättningar och ger stöd i det dagliga livet. Vi tillhandahåller boendestöd i ordinärt boende och i LSS-boende. Träffpunkt och sysselsättningsverksamhet finns också. Du ska stödja, motivera och coacha individen till att skapa en fungerande, meningsfull samt självständig vardag. Du kommer att samarbeta med ett flertal olika professioner för att säkerställa en god och kvalitativ omvårdnad. Det innebär även att vara kontaktperson och upprätta en genomförandeplan i samråd med individen. Arbeta med medicinska insatser utifrån delegering av legitimerad personal och dokumentera i kommunens system.
Vi söker dig som är minst 18 år, har gått vård- och omsorgsprogrammet gärna med psykiatriinriktning eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Körkort krävs för boendestödjare som arbetar i ordinärt boende.

Övrigt
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vid anställning mer än 8 veckor så erbjuder vi månadsanställning. Finner du någon av ovanstående verksamheter intressant så välkommen in med din ansökan!

Anställningsform Sommarjobb/Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 20
Sysselsättningsgrad Enligt överenskommelse
Ort Gislaveds kommun
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/551
Kontakt
  • Malin Wigby, 037181381
Facklig företrädare
  • Facklig företrädare nås via kontaktcenter, 0371-810 00
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb