Åtteråsskolan F-3

Beskrivning

Åtteråsskolan är en F-3 skola i naturskön miljö med cirka 250 elever som är fördelad i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3. Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass till årskurs 3. I förskoleklassen finns det tre paralleller och årskurs 1, årskurs 2 samt årskurs 3 är tvåparallelliga.

På skolan finns fem fritidshemsavdelningar; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Fritidshemmet har cirka 175 inskrivna elever. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3 och på de övriga 4 fritidshemsavdelningarna går elever från förskoleklass till årskurs 2. Fritidshemmen arbetar systematiskt och målmedvetet utifrån följande 5 förmågor: samarbete, ansvar, kommunikation, reflektion och kreativitet.

Pedagogerna är organiserade i ett tvålärarsystem, där två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansvaret för en klass. Därutöver finns ytterligare en pedagog, en så kallad femte lärare som arbetar mot båda klasserna i årskurserna. Arbetet i ett tvålärarsystem, med undervisning utifrån sex undervisningsformer, ger större trygghet för både pedagoger och elever. Det bidrar även till en förbättrad studiero för eleverna. Tvålärarsystemet har visat sig vara främjande för ett inkluderande klassrumsklimat. Genom tvålärarsystemet kan vi stötta eleverna i olika undervisningssituationer, förbättra våra elevers förutsättning att nå målen, skapa flera lärandemiljöer och skapa mindre klyftor i klassrummet. Även på våra fritidshemsavdelningar arbetar två fritidshemspedagoger tillsammans. Årskurs 1-3 har två fritidshemspedagoger från en fritidshemsavdelning som samverkar med en årskurs och där de tillsamman tillhör ett arbetslag.  I förskoleklassen har de fem pedagogerna fördelat sig över tre klasser med två pedagoger som fördelar sitt klassläraruppdrag över två klasser och de övriga tre med ansvar för var sin klass.

Skolan har en organiserad rastverksamhet med rastaktiviteter under förmiddagsraster och tre lunchraster i veckan som planeras, anordnas/genomförs av en fritidshemspedagog.

Åtteråsskolan har en väl utvecklad specialpedagogisk verksamhet bestående av en specialpedagog, en specialpedagog tal och språk samt en speciallärare. Specialpedagogiska gruppen har en tydlig uppdragsbeskrivning. På skolan arbetar två förstelärare, med tydliga utformade och anpassade utvecklingsuppdrag utifrån skolans behov. Förstelärarnas uppdrag förändras kontinuerligt för att möte de skiftande behoven hos våra elever.

Skolans elevhälsa har en central roll i skolans arbete, både förebyggande och stödjande. Elevhälsoarbetet på Åtteråsskolan börjar i klassrummet/på fritidshemmet i varje möte mellan elev och pedagog.

Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Åtteråsskolans organisationsschema utgår från skolans vision, skolans systematiska kvalitetsarbete, skolans pedagogiska verksamhet samt nämndens mål.

Skolans vision "På Åtteråsskolan arbetar vi tillsammans för trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet" finns levande i hela vår verksamhet, från förskoleklass till årskurs 3 och i fritidshemmet.

Undervisningen på Åtteråsskolan bedrivs utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Skolans matematikundervisning bedrivs från och med hösten 2021 enligt en beprövad undervisningsmodell, TRR, som utvecklats vid Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM).

Vi söker dig som brinner för fritidshemmets uppdrag. Är det viktigt för dig att ge eleverna en meningsfull fritid? Vill du vara en del av Åtteråsskolans fritidshem där vi ger eleverna trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet? Då ska du söka tjänsten hos oss!

Vad kan vi erbjuda dig?

 • Du och din närmsta lärarkollega kommer att planera och leda det pedagogiska arbetet på ett fritidshem.
 • Du kommer tillsammans med dina kollegor planera utifrån läroplanens mål för fritidshemmet för att skapa en positiv, meningsfull och stimulerande lärmiljö för varje elev och för hela elevgruppen.
 • Du kommer att samverka med skolan, vilket innebär att du är del av ett arbetslag i en årskurs. Arbetsuppgifterna gällande skolsamverkan kan se olika ut med utgångspunkt i arbetslagets och elevernas behov. Huvuduppdraget under skoltid är att samarbeta med arbetslagets pedagoger för att bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. Det kan vara att undervisa i helklass/del av en klass, resurs/stöd till elev eller klass samt/eller rastaktiviteter.  

Vad söker vi hos dig?

 • Du är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog.
 • Du har erfarenhet av arbete i fritidshem och/eller skola.
 • Du är insatt i arbetet med extra anpassningar.
 • Du är flexibel både vad gäller innehåll och arbetstider. Allt för att möta våra elever på bästa sätt.
 • Du är tydlig, organiserad, välstrukturerad, lyhörd och viktigast av allt - en lagspelare.
 • Du är engagerad i ditt uppdrag och brinner för att leda eleverna i deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
 • Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
 • Du trivs med att leda och/eller driva utvecklingsfrågor, främja nya tankar och idéer med dina kollegor som för Åtteråsskolan framåt.
 • Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa god stämning och en god arbetsmiljö.                              

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Är du den vi söker? Vill du vara en del av vår framgång och vara med i vårt spännande arbete med att fortsätta utveckla Åtteråsskolan? I så fall ska du söka till oss! Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden.

Villkor

Utdrag krävs från belastningsregistret vid anställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-07, eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Smålandsstenar
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2023/85
Kontakt
 • Eva Kiratsopoulou, 0371-81414
 • Margareta Göransson, 0371-81760
Facklig företrädare
 • Facklig företrädare nås via kontaktcenter, 0371-81000
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-04-20

Tillbaka till lediga jobb